Terug naar nieuwsoverzicht

Enquête Samen Dorplein

Artikel in HAC Weekblad

Bron: HAC Weekblad

BUDEL-DORPLEIN - Hoe denken de inwoners van Budel-Dorplein over de toekomst van hun dorp én wat hebben ze daarvoor nodig? Deze vragen staan centraal bij de enquête die deze winter door de werkgroep Samen Dorplein wordt gehouden. Deelnemen kan nog tot en met zaterdag, dan worden de vragenlijsten op een ludieke manier ingezameld.

De uitkomsten van de enquête vormen de basis voor een nieuwe toekomstvisie voor Budel-Dorplein. Hierin worden de thema’s en ontwikkelingen benoemd die inwoners de komende 10 tot 20 jaar belangrijk vinden om hun dorp leefbaar te houden.

Het is de bedoeling dat de nieuwe dorpsvisie voor en door de inwoners van Dorplein wordt opgesteld. Samen Dorplein werkt hiervoor samen met verenigingen en andere groepen en organisaties in het dorp, waaronder voetbalclub Rood-Wit’67 en carnavalsstichting De Heiknuuters.

“Door samen te werken, wordt niet alleen de onderlinge band versterkt, maar kunnen we ook van elkaar leren”, vertelt Theo Dubbeld van Samen Dorplein.

“We hebben de afgelopen tijd flink met elkaar gespart”, zegt Mat Lammers, voorzitter van voetbalclub Rood-Wit’67. Met de rondvraag willen ze de inwoners van Dorplein wakker schudden en bewust maken van het belang om na te denken over de toekomst van het dorp.

Lammers: “We willen onder andere een nieuwe impuls aan het verenigingsleven geven. Zeker in coronatijd, waarin veel mensen individueel een sport zijn gaan bedrijven, hebben verenigingen het zwaar te verduren.” De voetbalvereniging kampt al wat langer met een terugloop van het aantal leden. Lammers: “We missen de doorstroming van onderuit.”

Behalve het verenigingsleven staan onder meer het voortbestaan van basisschool St. Andreas, woningbouw en de toekomst van gemeenschapshuis De Schakel hoog op de agenda. Jos Scheffers, voorzitter van carnavalsvereniging De Heiknuuters: “Voor de school is het belangrijk dat de woningbouw in Dorplein een flinke boost krijgt. Een school, waar kinderen en ouders elkaar ontmoeten, draagt op haar beurt weer bij aan het versterken van het saamhorigheidsgevoel in het dorp.”

Dubbeld vult aan: “Veel thema’s hangen nauw met elkaar samen. Het gaat om het totaalplaatje. Het is belangrijk dat we hierover het gesprek met elkaar aangaan en de neuzen dezelfde kant op krijgen. Als we namelijk met 1485 inwoners iets willen, dan wordt het gemakkelijker dit op de agenda te krijgen bij de gemeente of het provinciehuis in Den Bosch.”

Het onderlinge overleg heeft al geresulteerd in een aantal plannen en initiatieven. Lammers: “Zo willen we samen met De Heiknuuters de organisatie van de Dorpleinse Highland Games oppakken.” Scheffers: “En vanuit De Heiknuuters is er het plan om samen met een groep inwoners de doorgaande weg door het dorp van sfeerverlichting te voorzien.”

De enquêteformulieren kunnen zaterdag op verschillende locaties in het dorp worden ingeleverd. Dubbeld: “We nodigen iedereen uit voor een kopje koffie of thee op een van de pleintjes waar we die dag staan. Ook gaan er mensen langs de deur om de formulieren op te halen.”

Van 10.00 tot 11.30 uur staat de partytent van Samen Dorplein bij de St. Eloystraat (speeltuin), vervolgens van 11.30 tot 13.00 uur aan de Prinses Irenestraat (grasveld), van 13.30 tot 15.00 uur bij de Liedekerkestraat en van 15.00 tot 16.30 uur bij de Marialaan (speeltuin). Enquêteformulieren zijn ter plekke verkrijgbaar of kunnen worden opgevraagd via info@samendorplein.nl. Dubbeld: “Als de uitkomsten van de enquête bekend zijn, dan willen we zo snel mogelijk acties gaan uitzetten en met het dorp aan tafel schuiven.

Nog geen besluit

De werkgroep Samen Dorplein laat weten dat er een fout in de rondvraag is geslopen. Die heeft verder geen gevolgen voor het beantwoorden van de vragen, maar kan als storend worden ervaren. In de enquête staat namelijk vermeld bij het onderwerp ‘Opgroeien’ dat de gemeente al een beslissing heeft genomen over de toekomst van de St. Andreasschool. Hier is echter nog geen besluit over genomen. Het onderzoek met betrekking tot de onderwijsbehoefte en de locatiemogelijkheden voor de school (samenvoegen van de twee scholen) is inmiddels gestart. Het onderzoeksbureau ICS heeft de opdracht gekregen om het onderzoek uit te voeren.