Terug naar nieuwsoverzicht

Scholen Dorplein en Schoot

Overleg tussen de werkgroepen van de twee kernen

Op 12 januari hadden we een goed en open gesprek met een afvaardiging van de werkgroepen over de huidige situatie van het basisonderwijs in beide dorpen. Verwachtingen, doelen voor de toekomst en lopende acties zijn besproken. Over het algemeen is het beeld dat we nu moeten samenwerken/samensmelten en moeten toewerken naar een gezamenlijke school voor de 2 dorpen. Hierbij is het van belang dat er snel (lees voor de zomer) duidelijkheid komt over wel of geen nieuwe school en de locatie ervan. Zeker ook niet onbelangrijk hierbij is dat we tot die tijd de kinderen, de ouders en het team bij elkaar houden.

Vanuit dit opbouwend gesprek zijn een aantal actiepunten naar voren gekomen, waar we als werkgroepen meteen mee aan de slag gaan.

Contact SKOzoK

We willen kritisch zijn richting SKozoK op het proces naar besluitvorming volgend schooljaar 2022-2023. Hoe gaat dat schooljaar er uit zien, op welke locatie krijgt welk kind onderwijs en wat betekent dit voor het team. Dit is van belang om onrust over de (middellange) toekomst te temperen en de kinderen/ouders en leerkrachten te blijven verbinden aan de scholen.

Onderzoek ICS

We willen maximaal meewerken aan het onderzoek van ICS in opdracht van gemeente. Zij onderzoeken de beste mogelijkheid voor toekomstbestendige en gezamenlijke huisvesting van onderwijs voor beide dorpen. ICS heeft contact gezocht met beide werkgroepen om input op te halen middels een interview. We reageren vanuit beide werkgroepen positief op dit bericht en gaan dit interview gezamenlijk voorbereiden.

Gemeente

Snelheid en timing van besluitvorming nieuwe school en locatie door gemeente is belangrijk voor de gemeenschappen. Een te lang proces of een besluit vlak voor de zomervakantie kan schadelijk zijn, omdat we dan gezien vakantie te weinig mogelijkheid hebben om het besluit met elkaar te doorleven. Dit signaal geven we af aan Joyce van de Broek, in reactie op haar brief over het onderzoek, met verzoek om te sturen op besluitvorming in mei.

Communicatie

Periodieke communicatie over de voortgang van de werkgroepen is van belang om ouders én de rest van de gemeenschap te informeren over de stappen en verwachtingen. Dit doen we in elk geval vanuit elke werkgroep middels de nieuwsbrief van het eigen dorp. Voor Dorplein zal er de volgende editie dus een update komen in 'Ons Dorplein'.