Terug naar nieuwsoverzicht

De toekomst van Dorplein

Voor ons dorp, door ons dorp

We hebben ze allemaal wel gezien, de 'Wat als ...' banners langs de verschillende invalswegen van ons mooie dorp. Voorafgaand aan de toegevoegde vragen onderaan deze banners is er bij ieder Dorpleins huishouden een informatieve flyer in de brievenbus bezorgd. Middels de flyer heeft 'Samen Dorplein' zich voorgesteld aan het dorp, waarmee 'Samen Dorplein' haar initiatief een gezicht heeft gegeven. Dit gezicht bestaat uit zes Dorpleiners die bereid zijn om de kar te trekken. Verder is er uitgelegd wat het doel is van Samen Dorplein. Heb je dit gemist? Geen zorgen! We leggen het hier nogmaals uit.

Wat gaan we doen?

Hoe denken wij, als inwoners, over de toekomst van ons dorp en wat hebben we daarvoor nodig? Dit toekomstbeeld gaan we maken, door met elkaar in gesprek te gaan over allerlei onderwerpen die er in Dorplein spelen. Woningbouw, recreatie, veiligheid en verkeer, zorg en welzijn, onderwijs, opgroeien én ouder worden in Dorplein. Met aandacht voor het behouden van de groene en natuurlijke uitstraling van ons dorp. Omdat we samen meer bereiken, hebben we al contact gelegd met de Dorpleinse verenigingen. Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe sterker onze gezamenlijke visie wordt. Dus… Elke mening telt, ook die van jou!

Enquête

Om dit proces in gang te zetten is er informatie van de inwoners nodig. Deze informatie willen we voor een groot deel verzamelen middels een enquête. Deze enquête zal in januari bij alle Dorpleinse huishoudens belanden. Op basis van de inbreng, verkregen door deze enquête, worden er acties uitgezet op hoofdpunten zoals 'Verkeer en Veiligheid', 'Wonen' en 'Zorg en Welzijn'. Hierbij wordt niet gekeken naar wat 'Samen Dorplein' wil, maar naar wat het dorp wil! De enquête moet niet alleen van 'Samen Dorplein' zijn. Om die reden wordt de enquête opgesteld in samenspraak met het verenigingsleven. We moeten het tenslotte samen doen!

Dorpsvisie

Nadat alle informatie van de enquêtes verwerkt is, zullen deze aan het dorp gepresenteerd worden. We weten dan wat het dorp wil en waar we mee verder moeten. Tijdens het maken van onze dorpsvisie worden we ondersteund door de gemeente Cranendonck, middels een ervaringsdeskundige die in de gemeente Peel en Maas dit proces reeds succesvol heeft doorlopen. Uiteindelijk willen wij een dorpsvisie presenteren aan de gemeente en provincie, waarbij we kunnen zeggen; 'dit is wat de 1400 inwoners van Dorplein willen'. Het is belangrijk dat deze visie door het gehele dorp gedragen wordt, zodat het wel heel moeilijk wordt om de visie van het dorp te negeren! Voor Dorplein, door Dorplein!